TARİHTE ANAKRONİZM (TARİH YANILGISI) SORUNU

Günümüzde tarihi şahsiyetlerin, olay ve olguların değerlendirilmesinde Anakronizm önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soruna tarih araştırmaları, edebiyat, sinema yada tarih meraklılarının yorumlarına kadar, geniş bir alanda karşılaşmak mümkündür. Türk Dil Kurumu’nun “tarih yanılgısı” olarak karşılık önerdiği, Anakronizm, Eski Yunanca, geriye anlamında “ana” ile zaman anlamına gelen “khronos” kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelen bir kavramdır. Kavramsal anlamı, tarihi şahsiyetleri, olay ve olguları kendi döneminin şartları, … Okumaya devam et TARİHTE ANAKRONİZM (TARİH YANILGISI) SORUNU